Privacy Policy

Moticar vindt de vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens erg belangrijk en zorgt er daarom voor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen en hoe onze website www.moticar.nl (hierna: de “Website”) gebruik maakt van cookies. Waar hieronder wordt gerefereerd aan “Moticar” worden daarmee bedoeld Moticar en tevens alle aan Moticar gelieerde partijen. Om aan u onze diensten te kunnen aanbieden, werkt Moticar nauw samen met derde partijen, zoals automotive software leveranciers, autodealers, autobedrijven, onderhoudsbedrijven, intermediairs die u met ons in contact brengen, alsmede partijen die Moticar helpen bij het ondersteunen van de onderneming, zoals het in stand houden van de software en IT-infrastructuur en beveiliging.

Artikel 1 – Van wie verzamelen wij (persoons)gegevens?

Moticar verzamelt (persoons)gegevens van:

 • Bezoekers van onze Website;
 • Zakelijke klanten en werkgevers;

Artikel 2 – Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u?

Moticar verzamelt persoonsgegevens van u in onder meer de volgende situaties:

 • Wanneer u de Website bezoekt;
 • Wanneer u producten en/of diensten van Moticar wenst af te nemen of afneemt;
 • Wanneer u met Moticar een overeenkomst of opdracht sluit;
 • Wanneer u gebruik maakt van één of meer producten, zoals online platforms, applicaties en software, van Moticar die het mogelijk maken om gegevens van u te verzamelen;
 • Wanneer u contact opneemt met Moticar, bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier of telefonisch;

Artikel 3 – Doeleinden van verwerking van gegevens

Bezoek Website

Op de Website worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat wij de indeling op onze Website verder kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing kunnen verbeteren, maar ook om fraude te bestrijden. Daarnaast kunnen er tijdens het gebruik van de Website cookies geplaatst op uw computer, smartphone of tablet. Zie onder artikel 5 meer over het gebruik van cookies door Moticar.

Een overeenkomst met Moticar

De gegevens die u in het kader van de overeenkomst aan Moticar verstrekt, gebruiken wij om deze overeenkomst met u uit te voeren, daarnaast gebruiken wij de informatie voor persoonsgerichte productinformatie en om u te informeren over zaken die verband houden met deze overeenkomst.

Contact met Moticar

Als u Moticar om informatie verzoekt, verwerkt Moticar de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.

Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen ook gebruik maken van de persoonsgegevens die u via de Website of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:

 • Om uitvoering te geven aan overeenkomsten tussen u en Moticar;
 • Om de Website en de diensten van Moticar te analyseren, ontwikkelen en verbeteren en voor marktonderzoek;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Voor andere managementdoeleinden, zoals gegevensanalyse, rapportages en audits;
 • Voor beveiliging van de Website en andere producten (zoals applicaties en software) en het tegengaan van fraude en misbruik van de Website en/of deze andere producten (zoals applicaties en software).

Artikel 4 – Proportionaliteitsvereiste

Moticar verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden ingezet. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens, wanneer zij dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Artikel 5 – Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Moticar maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de Website op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. Technieken die met cookies vergelijkbaar zijn, zijn onder meer ‘beacons’ en ‘scripts’. Moticar maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast maken wij gebruik van marketing cookies en sociale en externe cookies. Hieronder leggen we uit wat deze cookies zijn en wat wij met deze cookies doen.

Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat de Website goed functioneert.

Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om te kunnen analyseren welke pagina’s van de Website u op welk moment bezoekt. Moticar maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de door Google beheerde servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Marketing / tracking cookies

Wij kunnen gebruik maken marketing / tracking cookies om relevante advertenties te kunnen laten zien, op basis van webpagina’s die u bekeken hebt.

Sociale en externe cookies

Daarnaast vindt u op onze Website buttons naar social media, zoals Facebook en Instagram. Om deze buttons te laten werken, wordt er gebruik gemaakt van code die door de social mediapartijen zelf wordt aangeleverd. De code van de social mediapartijen plaatsen cookies, zodat deze partijen u herkennen op het moment dat u iets van onze Website wilt delen. Ook kunnen er door derden advertenties op de Website worden geplaatst, deze derden plaatsen eveneens cookies om hun diensten optimaal te kunnen verlenen. Lees het privacybeleid van Facebook en Instagram voor meer informatie.

Weigeren cookies

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren, of dat u wilt dat uw browser u een melding geeft van het plaatsen van een cookie. U zult daarvoor de instellingen van uw browser moeten aanpassen. Iedere browser is anders, u kunt het beste de handleiding van uw browser raadplegen om erachter te komen hoe dit in uw browser werkt. U kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone.

Artikel 6 – Nieuwsbrief

U kunt uw e-mailadres opgeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan een lijst met abonnees. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt. U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwbrief.

Artikel 7 – Beveiliging

Moticar hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Artikel 8 – Recht op inzage en verwijdering

U kunt uw gegevens te allen tijde bij Moticar opvragen of Moticar verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen via het e-mailadres info@moticar.nl. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat Moticar wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat Moticar deze niet op uw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen. Houd er wel rekening mee, dat nadat wij uw gegevens op uw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

Artikel 9 – Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

 • Dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering tussen de overeenkomst tussen u en Moticar, bijvoorbeeld in verband met de betaling;
 • Moticar op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; of
 • Iindien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij Moticar met als gevolg dat Moticar persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

Wij maken met derde partijen goede afspraken over de beveiligingseisen die zij in acht moeten nemen met betrekking tot uw persoonsgegevens en leggen deze contractueel vast.

Artikel 10 – Privacy policy derden

Op de Website van Moticar kunt u links naar andere Websites aantreffen. Moticar kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy policy van de website die u bezoekt.

Artikel 11 – Bewaartermijn

Moticar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn bestaat.

Artikel 12 – Contact Moticar

Als u vragen heeft over deze privacy policy, neem dan contact op met Moticar, hieronder vindt u onze gegevens:

Moticar
Bovenkerkerweg 41 – U4
1185 AX Amstelveen
E-mailadres: info@moticar.nl

Artikel 13 – Wijzigingen

Deze privacy policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele privacy policy kunt u vinden op de Website.